گونه های خرما های ایرانی

خرما انواع گوناگونی دارد و تنوع در این نوع میوه از لحاظ رنگ – اندازه – مزه – شیره دار بودن با نبودن – نحوه مصرف و … بسیار است. در این جا چند نمونه از انواع خرما هائی که در ایران کشت می شود بیان می شود و یقینا در مناطق مختلف انواع خرما را با نام های متفات می شناسند اما در اینجا سعی شده است از نامهائی استفاده شود که بیشتر استفاده می شوند و باید توجه داشت که این لیست تمام انواع خرما نیست.

مهتری – سلانی – نوقدیم – کلک سرخ – نوعروس – خروی پس باغ – مُسلّی – زامَردان – شهمران – پنجه عروس – مُرداسنگ – بَگَشی – شاهانی – زرد لار – خاسئو (خواصوئی) – گنتار – لولو – کبکاب – لَشت – نِلسو – شکری – زرک – آلو مهتری – خضراوی – برهی – چشم گاوی – خلاص – بالیده – پیوا – فرد – هلو – جوه – غوه – مرزبان – خنیزی – کلوته – مضافتی – آزاد – نغال – خصاب.خشتی – زاهدی – قصب

 

در منطقه شما چه خرماهائی کشت می شود . لطفاً نام و مشخصات آنها را برای ما ارسال نمائید.

دیدگاه‌ها ۱

نوزده − 17 =

    کورش پاسخ

    دست شما درد نکنه بسیار عالی بود مطلب