دعوت به همکاری

بخش بازاریابی و فروش سایت سبد به زودی راه اندازی می شود. در این طرح سود قابل توجهی به بازاریابان تعلق خواهد گرفت. همچنین امکانات ویژه ای را در نظر داریم که در جهت راه اندازی نمایندگی سایت سبد به صورت فیزیکی و افتتاح دفتر خواهد بود. در این روش نمایندگان ما کالا ها را بر اساس نیاز و برآورد خود از سایت سبد به صورت امانی دریافت می کنند و در هنگام خرید مشتری به صورت مستقیم اقدام به ارسال مرسوله می کنند و یا به صورت فیزیک و حضوری نسبت به فروش و کسب درآمد اقدام خواهند نمود.